Doprava a dodacia lehota

SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.
Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú: Preprava kuriérom do 1-2 dní.
Informácia o cene prepravy (prepravné) je uvedená v potvrdení objednávky. 


DODANIE TOVARU

Záväzok spoločnosti Pentimex s.r.o dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad a záručný list. Potvrdený dodací list je kupujúci povinný zaslať poštou alebo elektronicky na adresu spoločnosti Pentimex s.r.o.
Záväzok spoločnosti Pentimex s.r.o dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Pentimex s.r.o bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Pentimex s.r.o.
V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Pentimex s.r.o späť, je spoločnosť Pentimex s.r.o oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru ako i náhradu vzniknutej škody a ušlý zisk.
Ak kupujúci požaduje ku váhe aj úradné overenie, certifikát , dodacia doba tovaru bude predĺžená o čas, kedy autorizovaná osoba vykoná úradné overenie (t.j. približne 7-14 dní).

ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Pentimex s.r.o povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky.
S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti Pentimex s.r.o začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Pentimex s.r.o za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
Zľava 6%
na nákup v e-shope
Doprava zdarma

pri nákupe nad 200€*

* platí iba ak váha balíka nepresiahne 30 kg