Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné zahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení práva na záručnú opravu prinesie kupujúci reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry a záručný list. Miesto plnenia záruky je adresa spoločnosti Pentimex s.r.o, Tužina 26, Tužina 972 14. Náklady na dopravu do a z miesta plnenia záruky, prípadne poštovné hradí kupujúci.
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, kupujúci je povinný uhradiť spoločnosti Pentimex s.r.o všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Pentimex s.r.o nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach a zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.Zľava 6%
na nákup v e-shope
Doprava zdarma

pri nákupe nad 200€*

* platí iba ak váha balíka nepresiahne 30 kg